Mēs meklējam izplatītājus

Mēs meklējam izplatītājus. TravelSim ieinteresētajiem izplatītājiem tiek piedāvāts kā “white label” produkts, lai popularizētu savu zīmolu par labu saviem ceļojošajiem klientiem. Uzņēmumiem, kas ir iesaistīti tūrisma industrijā, TravelSim piedāvā vienkāršu veidu, kā gūt papildu ieņēmumus, iekasējot komisiju par sim karšu pārdošanu un pēc tam par priekšapmaksas karšu papildināšanu. Atkarībā no ieguldītā darba TravelSim pārdošana var kļūt par galveno ieņēmumu avotu un par svarīgu jūsu biznesa sastāvdaļu. TravelSim katru mēnesi iegādājas aptuveni 50 tūkstoši jaunu lietotāju. Izplatītājiem tas dod iespējas ievērojamai izaugsmei

+371 66 222 111