Personas datu aizsardzība ir viens no vissvarīgākajiem aspektiem apkalpojot Travelsim klientus.

Mobilais operators veic personas datu apstrādi saskaņā ar Likumu par fizisko personas datu aizsardzību un citiem normatīvajiem aktiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijas Republikas teritorijā, un balstoties uz līgumu, kurš noslēgts ar klientu, un viņa lēmumu.

Nodot klienta datus trešajām personām Mobilais operators drīkst saskaņojot ar klientu vai likuma ietvaros, vai sakarā ar krimināllietu.

MasterCard MasterCard Maestro MasterCard SecureCode Visa Visa Electron

SIA "CSC TELECOM" Reģ. Nr. 40003611196 Jurid. adrese: Cēsu iela 31, Rīga, Latvija, LV-1012