Pirms interneta lietošanas ir jāizvēlas un jāaktivizē kāda no pieejamām interneta pakām. Katrai interneta pakai ir noteikts izmantošanas periods (dienās), datu apjoms (MB), cena, un tā darbojās noteiktās valstīs.

NB! Gadījumā, ja neaktivizēsiet nevienu no pieejamām interneta pakām, bet izmantosiet internetu, internets tiks tarificēts par katru MB atsevišķi. Ja aktivizēsiet interneta paku valstī, kurā interneta paka nedarbojās, bet izmantosiet internetu, tādā gadījumā arī internets tiks tarificēts par katru izlietoto MB atsevišķi. Tarifu par MB varat atrast šeit.

Pēc klienta pieprasījuma varam atslēgt iespēju izmantot internetu bez pieslēgtas interneta pakas.

Sīkāka informācija par visām interneta pakām ir pieejama šeit.

Kā aktivizēt interneta paku

  • Lai aktivizētu interneta paku, nepieciešams ievadīt savā tālrunī šādu kombināciju *146*941*Pakas Nr.#, un tad nospiest zvanīšanas taustiņu;
  • Piemēram, lai aktivizētu paku ar Nr.11, nepieciešams ievadīt savā tālrunī šādu kombināciju *146*941*11#, un tad nospiest zvanīšanas taustiņu;
  • Lai pārbaudītu pakalpojuma statusu, nepieciešams ievadīt savā tālrunī šādu kombināciju *146*942* Pakas Nr.#, un tad nospiest zvanīšanas taustiņu.

Nav nozīmēs kurā valstī Jūs aktivizējas interneta paku, bet, lūdzu ņemiet vērā, ka pēc interneta pakas aktivizēšanas pakas aktivizācijas maksa tiks atrēķināta no Jūsu sim kartes bilances un sāksies pakas izmantošanas termiņš.

Jūs varat izvēlēties un aktivizēt vairākas interneta pakas vienlaicīgi, tomēr lūdzu ņemiet vērā, ka vienlaikus nevarat aktivizēt divas vienādas interneta pakas.

Piemērs: Jūs braucat uz Ķīnu un Austrāliju. Jūs varat aktivizēt  interneta paku Ķīnai ar iekļautiem 3000 MB un Zona A interneta paku Austrālijai.

Ierodoties Ķīnā, TravelSim Karte automātiski izmantos jūsu interneta paku priekš Ķīnas un Jūsu Zona A interneta paku, kad esat ieradies Austrālijā.

Piemērs: Jūs varat vienlaikus aktivizēt divas dažādas Zonas A interneta pakas, piemēram, Zona A interneta paku ar iekļautiem 1000 MB un Zona A interneta paku ar iekļautiem 2000 MB.

Lūdzu, ņemiet vērā interneta paku izmantošanas termiņu (dienās). Izmantošanas termiņš tiek uzskaitīts no interneta pakas aktivizēšanas brīža.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas interneta pakas, ņemiet vērā, ka interneta pakas iedalās pēc prioritātes līmeņa. Prioritātes līmenis nosaka, kura interneta paka tiks izmantota pirmā un kura nākamā.

Interneta paku prioritātes līmeņi ir šādi:

Ķīna 3000 MB interneta paka

Speciālās interneta pakas – 1000 MB vai 5000 MB (vispirms mazākā, pēc tam lielākā)

Interneta pakas Eiropas valstīm, Izraēlai, Krievijai, Šveicei un ASV (vispirms mazākā, pēc tam lielākā)

Zona A interneta pakas (vispirms mazākā, pēc tam lielākā)

Zona B interneta pakas (vispirms mazākā, pēc tam lielākā)

“Europe Plus” interneta paka

Piemērs: Jūs esat esat aktivizējis Zona A interneta paku ar 500 MB priekš ASV un Zona B interneta paku ar 500 MB Japānai.  Abas interneta pakas var aktivizēt vienlaikus.

Jūsu sim karte automātiski izmantos Zona A interneta paku ASV un Zona B interneta paku Japānā. Turklāt, ja Jūs dodaties atpakaļ no Japānas uz ASV un jums joprojām ir neizlietots datu apjoms Zona A interneta pakā, sim karte automātiski sāks to izmantot, tiklīdz atgriezīsities ASV.

Interneta iestatījumi

Interneta iestatījumi ir pieejami šeit.

MasterCard MasterCard Maestro MasterCard SecureCode Visa Visa Electron

SIA "CSC TELECOM" Reģ. Nr. 40003611196 Jurid. adrese: Cēsu iela 31, Rīga, Latvija, LV-1012